Women, Damascus, Syria

Date
13 / 01 / 2010

Theme
Women

City
Damascus, Syria